Forside

Fakta om Teknisk Ukeblad

Våre salgskonsulenter

Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi- og næringslivsmagasin og utgis 22 ganger i året.

Teknisk Ukeblad har gjennom flere år styrket sin posisjon og har 302.000 ukentlige lesere, ifølge TNS Gallup, «Forbruker & Media 2014». I samme undersøkelse innføres nå en ny «valuta» for måling av lesertall: Gross Exposure Probability (GEP). Dette tallet baserer seg på tre faktorer:

  • Average Issue Readership (AIR): Totalt antall lesere for en gjennomsnittsutgave av magasinet.
  • Number of Reading Occasions (NRO): Antall lesertilfeller for en gjennomsnittsutgave av magasinet.
  • Gjennomsnittlig Readership Engagement Score (RES): Mengde lest av magasin ved et gjennomsnittlig lesertilfelle.

Teknisk Ukeblad sitt GEP-tall er 537.000.

 

Navn/e-post
Konsulent
Telefon
 Eirik Solheim  Salgsdirektør +47 908 24 140
Produkt- og profilannonser
Eliln Flønes
Key Account Manager
+47 920 48 734
Siri Thue
Key Account Manager
+47 992 57 510
Key Account Manager
+47 906 77 282
Salgssjef
+47 982 16 683
Key Account Manager
+47 924 88 838
Geir Eckmann Key Account Manager +47 954 72 550
Siv Utne  Salgskonsulent  +47 408 46 125
Stillingsannonser
Key Account Manager
+47 970 39 466
Key Account Manager
+47 900 57 527
André Wang Nossen Key Account Manager +47 952 74 761
TU Event
Terje Edvardsen  Salgssjef +47 917 36 393
Rune Åse  Markedssjef +47 909 50 007