Velkommen!

Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi- og næringslivsmagasin og utgis 11 ganger i året.
Teknisk Ukeblad har gjennom flere år styrket sin posisjon og har 295.000 lesere hver utgave, ifølge TNS Gallup, «Forbruker & Media 2015».

Norges største nettsted innen teknisk sektor.
Tu.no er Norges største og raskest voksende nettsted med fokus på teknologi for næringslivet med cirka 250.000 unike brukere og 1.000.000 sidevisning er per uke. Bransjene tu.no dekker mest inngående er olje/gass, bygg/anlegg, IT, energi og industri. I tillegg følger vi arbeidsliv , klima og miljø, bioteknologi, motor og forsvar. På tu.no/jobb/stilling møtes jobbsøkere og arbeidsgivere på det eneste nettstedet med stillinger kun for ingeniører, sivilingeniører og andre med høyere realfaglig utdanning.