Teknisk Ukeblad Media
Merkevare papir

Merkevare papir

Helside*

Pris: 51.000,- (eks. mva.)
Format utfallende: 217 x 294 mm
Format satsspeilet: 193 x 270 mm

OBS: Husk å legge til 5 mm på topp, bunn og begge sider på utfallende annonser. Viktig informasjon i annonsen må ligge minimum 10 mm innenfor satsspeilet pga. kutting av bladet.
*) Gjelder også 2. og 3. omslagsside

1/2 side, liggende

Pris: 29.000,- (eks. mva.)
Format satsspeilet: 187 x 132 mm

OBS: Husk å legge til 5 mm på topp, bunn og begge sider på utfallende annonser. Viktig informasjon i annonsen må ligge minimum 10 mm innenfor satsspeilet pga. kutting av bladet.

1/2 side, stående

Pris: 29.000,- (eks. mva.)
Format utfallende: 106 x 294 mm
Format satsspeilet: 91 x 264 mm

OBS: Husk å legge til 5 mm på topp, bunn og begge sider på utfallende annonser. Viktig informasjon i annonsen må ligge minimum 10 mm innenfor satsspeilet pga. kutting av bladet.

1/4 side, liggende

Pris: 15.000,- (eks. mva.)
Format satsspeilet: 193 x 64 mm

OBS: Husk å legge til 5 mm på topp, bunn og begge sider på utfallende annonser. Viktig informasjon i annonsen må ligge minimum 10 mm innenfor satsspeilet pga. kutting av bladet.

1/4 side, stående

Pris tem: 15.000,- (eks. mva.)
Format satsspeilet: 47 x 264 mm
Format utfallende: 62 x 294 mm

Dobbeltside

Pris hovedseksjon: 85.000,- (eks. mva.)
Format utfallende: 434 x 294 mm
Format satsspeilet: 404 x 264 mm

OBS: Husk å legge til 5 mm på topp, bunn og begge sider på utfallende annonser. Viktig informasjon i annonsen må ligge minimum 10 mm innenfor satsspeilet pga. kutting av bladet.

Bakside (4. omslagsside)

Pris hovedseksjon: 63.000,- (eks. mva.)
Format utfallende: 217 x 244 mm

OBS: Husk å legge til 5 mm på topp, bunn og begge sider på utfallende annonser. Viktig informasjon i annonsen må ligge minimum 10 mm innenfor satsspeilet pga. kutting av bladet.

 

 

 

 

  

Kontakt oss for tilbud: